Posts tagged ‘Kim Tjoa’

september 1, 2011

Frédéric Bastiat – klassiek liberaal filosoof

Door Kim Tjoa: Frédéric Bastiat (18011850), de Franse econoom en klassiek-liberaal filosoof, schreef in zijn essay La Loi (De Wet):

 “Van de natuur kregen we het geschenk dat alle andere omvat. Dit geschenk is het leven – fysiek, intellectueel en moreel leven. Het leven kan zich echter niet vanzelf in stand houden. Wij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het behoud, de ontwikkeling en het perfectioneren van het leven. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft de natuur ons voorzien van een aantal wonderbare vermogens te midden van een verscheidenheid aan natuurlijke hulpmiddelen.

read more »

Tags:
april 21, 2011

‘Ontneem de overheid monopolie op geld’

Op 19 april stond er een uitgebreid interview met Kim Tjoa over zijn opvattingen met betrekking tot een vrije samenleving in het Noordhollands Dagblad.

read more »

maart 23, 2011

Wat kan het kabinet voor ondernemers betekenen

Het belangrijkste wat het kabinet voor ondernemers kan betekenen is hun de vrijheid te geven om te ondernemen zodat de markt zijn werk kan doen. Dat gebeurt als het kabinet zich koest houdt, maar ook als het aanvangt met deregulering en defiscalisering van de economie.
Tegelijkertijd is het van belang dat de overheid haar monopolie op geld opgeeft alsmede haar bemoeienis beëindigt met alle andere monopolies en kartels waarbij zij actief is betrokken en die ons financiële schade toebrengen.

read more »

maart 10, 2011

Provincies handhaven of afschaffen

Op 1 maart schreef Kim Tjoa onderstaand stuk voor het Financieel Dagblad. Vanuit een visie op de samenleving zonder democratie, maar gebaseerd op zelforganisatie en zelfregulering (laissez-faire, laissez-passer), kan de vraag of een provincie dient te worden gehandhaafd of afgeschaft, net zo makkelijk worden gesteld voor een gemeente en het rijk. 

read more »

februari 23, 2011

In een vrije samenleving draait alles om reputatie

Als ik in lezingen of met mensen spreek over een vrije samenleving, dan word ik telkens geconfronteerd met de associatie dat ik dan spreek over anarchisme, chaos, bandeloosheid, het recht van de sterkste, moord en doodslag. Alle klassieke doomscenario’s die ons tijdens het basis en het voortgezet onderwijs door – niet beter willen weten – docenten zijn ingepeperd, passeren dan weer even de revue.

read more »

februari 14, 2011

Positief geluid boek Kim Tjoa!

Fabienne van Dillen is blogger bij The Next Woman NL. Onlangs schreef ze een inspirerende blog met als titel Vrijheid en hoe o.a. onze opvoeding en omgeving een rol spelen bij onze persoonlijke vrijheid. In deze blog haalt ze ook een hoofdstuk aan uit het boek Persoonlijke bewustwording en vrije markt van Kim Tjoa.

read more »

februari 2, 2011

Gastcolumn Kim Tjoa – Vrijheid is een natuurlijke staat van leven

De revoluties in Noord-Afrika maken maar weer eens duidelijk dat regeren over anderen werkt zolang dat wordt geaccepteerd. De houdbaarheidsdatum van een regime of van een politiek systeem wordt uiteindelijk bepaald door degene die voorwerp zijn van machtsuitoefening.

read more »

januari 20, 2011

Feestelijke presentatie boek Kim Tjoa

In het prachtige Huis ter Duin in Noordwijk vond de feestelijke uitreiking plaats van het boek Persoonlijke Bewustwording en Vrije Markt van Kim Tjoa. Stephan Stokkermans mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. In het boek legt de auteur uit hoe persoonlijke bewustwording een vrije markt kan beïnvloeden en geeft aan dat wij veel meer zelf kunnen doen in plaats van het over te laten aan de regering, banken en andere grote instanties. Coco de Meyere ontving een exemplaar uit handen van de auteur.

read more »