Posts tagged ‘vrije markt’

april 21, 2011

‘Ontneem de overheid monopolie op geld’

Op 19 april stond er een uitgebreid interview met Kim Tjoa over zijn opvattingen met betrekking tot een vrije samenleving in het Noordhollands Dagblad.

read more »

maart 10, 2011

Provincies handhaven of afschaffen

Op 1 maart schreef Kim Tjoa onderstaand stuk voor het Financieel Dagblad. Vanuit een visie op de samenleving zonder democratie, maar gebaseerd op zelforganisatie en zelfregulering (laissez-faire, laissez-passer), kan de vraag of een provincie dient te worden gehandhaafd of afgeschaft, net zo makkelijk worden gesteld voor een gemeente en het rijk. 

read more »

februari 23, 2011

In een vrije samenleving draait alles om reputatie

Als ik in lezingen of met mensen spreek over een vrije samenleving, dan word ik telkens geconfronteerd met de associatie dat ik dan spreek over anarchisme, chaos, bandeloosheid, het recht van de sterkste, moord en doodslag. Alle klassieke doomscenario’s die ons tijdens het basis en het voortgezet onderwijs door – niet beter willen weten – docenten zijn ingepeperd, passeren dan weer even de revue.

read more »

februari 2, 2011

Gastcolumn Kim Tjoa – Vrijheid is een natuurlijke staat van leven

De revoluties in Noord-Afrika maken maar weer eens duidelijk dat regeren over anderen werkt zolang dat wordt geaccepteerd. De houdbaarheidsdatum van een regime of van een politiek systeem wordt uiteindelijk bepaald door degene die voorwerp zijn van machtsuitoefening.

read more »